Quick Navigation

Forsendur
   
   
kr.  
kr.  

Fjármagnað (70%)

mán    
kr.   
Umsýslukostnaður er kostnaður sem lánamiðlari (bílasala) tekur fyrir sína þjónustu. Kostnaðurinn er mismunandi milli lánamiðlara. Þessi kostnaður hefur áhrif á hlutfallstölu kostnaðar.
Reikna
Bílasamningur
Bílalán
Bílasamningur
Kaupverð
Innborgun
Vextir
Lánshlutfall
Hlutfall kostnaðar
Lántökukostnaður
Lánsupphæð
Meðalgreiðsla á mánuði
Fyrsta greiðsla

Skoða samanburðartöflu bílalána og bílasamninga

 

Lokaverð bílasamninga er 1.000 kr. og er hluti af síðustu greiðslu

Search